top of page

Doktorlarımız

Doktorlarımız:

Uz. Dr. Fatma Karakullukçu: 1948 Yılında Lefkoşede doğdu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tip Fakültesinden Tip Doktoru olarak mezun oldu. Yine ayni Üniversiteden 1976 yılında İç Hastalıkları İhtisasını aldıktan sonra 1978 Yılında SSK İstanbul Samatya Hastanesin Diyaliz ve Nefroloji servislerini kurdu ve 2000 Yılına kadar ayni hastanede İç hastalıkları, Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz servislerinde Klinik Şefi olarak çalıştı. Dr. Karakullukçu birçok özel diyaliz merkezlerinin kuruculuğunda önemli roller üstlendi ve oralarda çalıştı. Hocamız ayrıca TND(Türk Nefroloji Derneği), EDTA(Avrupa Nefroloji Derneği), ASN(Amerika Nefroloji Derneği) Derneklerinin aktif üyesidir ve her yıl düzenlenen dernek faaliyetlerde bilimsel çalışmalarda yer almaktadır. Hocamız 2007 Yılından bu yana Diyaliz Merkezimizde Uzman Hekim olarak çalışmakta ve hastalarımızı organ nakline hazırlamaktadır.

 

Dr. Mehmet İşcan: 1964 yılında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimimi Pazarcık ilçesinde tamamladı. 1984 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi ve 31.01.1992 yılında tıp doktoru olarak mezun oldu. İlk görev yeri Van’ın Özalp ilçesidir. 1994 yılında Ankara’ya tayin oldu. Daha sonra 1997 yılında İstanbul’a tayin olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda kurum hekimliği yaptı. 2013 yılında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde diyaliz kursu aldı. 2015 yılında FMC Ataşehir’de diyaliz hekimi olarak göreve başladı. Daha sonra bir süre FMC Darıca’da görev yaptı. Son olarak şu an Sevgi Diyaliz Merkezi’nde mesul müdür ve diyaliz hekimi olarak görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Osman Z. Şahin: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümünden 2001 yılında mezun olduktan sonra 2007 yılına kadar aynı üniversitede İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini tamamlamıştır. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Yandal Uzmanlık Eğitimini alarak 2010 yılında Nefroloji alanında uzmanlaşmıştır. 2015 yılında Doç. Dr. ünvanını alarak İç Hastalıkları ve Nefroloji alanında çalışmalarına devam etmektedir. Sayın Şahin Hocamız, Hemodiyaliz İşlemi, Otoantikor Takibi, Protein Eloktroforezi, İmmünofiksasyon Eloktroforezi,Diyabetik Nefropati Tanı ve İzlemi, Kronik Böbrek Yetersizliği Tanı ve İzlemi, Akut Böbrek Yetersizliği Tanı ve İzlemi, Diyaliz Hasta Takipleri alanında hizmet vermeye devam ediyor. Uluslar arası ve Ulusal bir çok meslek örgütünde görev almaktadır. Bunlardan bazıları, Türk Tabibler Birliği (TTB), Türk Nefroloji Derneği, European Renal Associtiation and Dialysis and Transplantation. Son olarak Sevgi Diyaliz Merkezi’nde Nefrolog olarak görev yapmaktadır.

Kalite Politikamız;

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak; hemodiyaliz tedavi hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartta sunmak, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almaktır. Kalite Yönetim Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “Etkili Hemodiyaliz Hizmet Sunumunu” gerçekleştirmeyi amaçlar.

•Kurum yönetimimiz sağlıkta kalite ulusal ve uluslararası standartlarına uygun hizmet sunmak, bu amaçla tüm çalışanların katılımıyla, tedarikçilerimizle birlikte, tedavi ve sağlık hizmet kalitesini geliştirerek hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Bu anlamda;

Hasta ve hasta yakını beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için süreçler belirlenir. Yılda en az bir kez kurum öz değerlendirme (iç denetimi) Kalite Yönetim Birimi tarafından planlanarak, belirlenen tarihe mutabık kalınarak öz değerlendirme ekibi tarafından yapılmaktadır. Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yılda bir kez de değerlendirilmektedir. Tespit edilen düzeltici-önleyici faaliyetler iyileştirilerek kesintisiz ve kaliteli hizmet sunumu sağlanmaktadır.

Hastalarımız İçin:

• Hastalara en iyi hemodiyaliz tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek, sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak.

• Günümüz bilimsel teknoloji ve yönetim ilkelerinden yararlanmak.

• Hasta ve yakınlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılamak. Süreçlerden kaynaklanan hataları minimize etmek.

• Hastalarımıza tedavileri boyunca ilgili, sevecen, şefkatli davranmak ve kaliteli sağlık hizmetini almalarını sağlamak.

• Koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak için hiçbir ayrıntıdan kaçınmamak.

• Hemodiyaliz tedavi hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek.

• Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.

Çalışanlarımız İçin:

• Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,

• Çalışanlarımız arasında ekip ruhu oluşturmak.

• Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak.

• Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,

• Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarını gözetmek, kişisel ve mesleki gelişimlerini eğitimlerle desteklemek.

• Çalışanlarımızın kurum kültürünü benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.

• Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları ödüllendirmek,

Kurum İçin:

• Misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için temel değerlerimizden güç alarak; Hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

• Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,

• Öncelikle insan haklarına saygılı olmak.

• Profesyonel alanında uzman personel ve hekim grubu kurmak için çalışan gelişimini her zaman desteklemek.

• Her zaman daha iyisi olacağına inanmak.

• Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek,

• Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek.

• Verimlilik kontrolü için kalite standartlarını geliştirmek ve kalite yönetim sistemine katkıda bulunmak.

• Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Ülkemiz İçin:

• Toplumun ihtiyaç duyduğu hemodiyaliz sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmek.

• Sağlık sektöründe saygın ve tercih edilen bir konumda olmak.

• Ülkemizin sağlık politikalarında söz sahibi olmak.

• Kalite politikalarımızı en iyi şekilde yerine getirerek uluslararası standartlarda hizmet veren lider bir firma olmak.

                                                                                                                                         Özel Sevgi Diyaliz Merkezi

bottom of page