top of page
Özel Pendik Sevgi Diyaliz Merkezi
"Güleryüzlü ve güvenilir hizmet"

Ev konforunda diyaliz hizmeti.

 

Diyaliz'in bir yaşam biçimi olduğunun farkındayız. Bu yaşam biçiminin gerektirdiği koşulları size en konforlu ve doğru şekilde sunma amacı içerisindeyiz. Gerek tüm çalışanlarımız, gerekse birlikte tedavi olduğunuz dostlarınızla bir aile ortamının varlığının tedaviniz için önem arz ettiğini biliyoruz ve bunun için size özel hizmet sunmayı vaad ediyoruz.  

Hizmetlerimiz

Sevgi Diyaliz Merkezi tarafından hastalarına sunulan bazı hizmetler:

 

 • Konsültasyon

 • Laboratuvar Hizmetleri

 • Ücretsiz ulaşım ve ücretsiz internet

 • Böbrek ve organ nakli konusunda bilgilendirme

 • Kahvaltı / Yemek servisi

 • ve kişiye özel bir çok hizmet  daha fazlası için >>

Hedeflerimiz

Sevgi Diyaliz Merkezi olarak hedeflerimiz:

 

 • Hasta bakımında yüksek standart sağlamak,

 • Hastalarımızı transplantasyona hazırlamak ve hazır tutmak,

 • Sevgi Diyaliz içerisinde güvenli, güleryüzlü bir ortam oluşturmak,

 • Kliniğimizdeki personelimizin yetkinlik seviyelerini yükseltmek ve belgelendirmek,

 • Hizmetiçi sürekli eğitim sistemi oluşturmak,

 • Lider ve örnek teşkil eden bir klinik olmak,

 • Hastalarımızın yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkartmak

Kurumumuz SGK ile anlaşmalı olup hastalarımızdan hiçbir koşulda ek ücret alınmamaktadır.

İyi hizmet iyi bir ekiple başlar

Kalite Politikamız;

Hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak; hemodiyaliz tedavi hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartta sunmak, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almaktır. Kalite Yönetim Sistemi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “Etkili Hemodiyaliz Hizmet Sunumunu” gerçekleştirmeyi amaçlar.

•Kurum yönetimimiz sağlıkta kalite ulusal ve uluslararası standartlarına uygun hizmet sunmak, bu amaçla tüm çalışanların katılımıyla, tedarikçilerimizle birlikte, tedavi ve sağlık hizmet kalitesini geliştirerek hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayarak sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Bu anlamda;

Hasta ve hasta yakını beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için süreçler belirlenir. Yılda en az bir kez kurum öz değerlendirme (iç denetimi) Kalite Yönetim Birimi tarafından planlanarak, belirlenen tarihe mutabık kalınarak öz değerlendirme ekibi tarafından yapılmaktadır. Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yılda bir kez de değerlendirilmektedir. Tespit edilen düzeltici-önleyici faaliyetler iyileştirilerek kesintisiz ve kaliteli hizmet sunumu sağlanmaktadır.

Hastalarımız İçin:

• Hastalara en iyi hemodiyaliz tedavi hizmetini sunarak yaşam kalitesini yükselterek, sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak.

• Günümüz bilimsel teknoloji ve yönetim ilkelerinden yararlanmak.

• Hasta ve yakınlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılamak. Süreçlerden kaynaklanan hataları minimize etmek.

• Hastalarımıza tedavileri boyunca ilgili, sevecen, şefkatli davranmak ve kaliteli sağlık hizmetini almalarını sağlamak.

• Koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak için hiçbir ayrıntıdan kaçınmamak.

• Hemodiyaliz tedavi hizmeti verirken hastalarımız ve çalışanlarımız arasında din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayrımı gözetmemek.

• Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt etmek.

Çalışanlarımız İçin:

• Sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir çalışma ortamı yaratmak ve bunun devamlılığını sağlamak,

• Çalışanlarımız arasında ekip ruhu oluşturmak.

• Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini attırarak nitelikli iş gücü yaratıp özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlamak.

• Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme olanakları sağlamak,

• Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarını gözetmek, kişisel ve mesleki gelişimlerini eğitimlerle desteklemek.

• Çalışanlarımızın kurum kültürünü benimsemesini sağlayarak verimliliği arttırmak.

• Belirli dönemlerde yapılacak performans değerlendirmeleriyle yüksek performans gösteren çalışanları ödüllendirmek,

Kurum İçin:

• Misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için temel değerlerimizden güç alarak; Hasta memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

• Üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak için teknolojik alt yapıyı kuvvetlendirmek,

• Öncelikle insan haklarına saygılı olmak.

• Profesyonel alanında uzman personel ve hekim grubu kurmak için çalışan gelişimini her zaman desteklemek.

• Her zaman daha iyisi olacağına inanmak.

• Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çağdaş ve teknolojik sağlık hizmeti vermek,

• Yasalar ve mevzuatlar doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini vermek.

• Verimlilik kontrolü için kalite standartlarını geliştirmek ve kalite yönetim sistemine katkıda bulunmak.

• Hasta bakımı ve yönetimi standartlarını oluşturmak ve bununla birlikte sürekli iyileşmeyi sağlamak.

Ülkemiz İçin:

• Toplumun ihtiyaç duyduğu hemodiyaliz sağlık hizmetini sunarken doğaya dost, çevreci bir prensiple sürdürmek.

• Sağlık sektöründe saygın ve tercih edilen bir konumda olmak.

• Ülkemizin sağlık politikalarında söz sahibi olmak.

• Kalite politikalarımızı en iyi şekilde yerine getirerek uluslararası standartlarda hizmet veren lider bir firma olmak.

                                                                                                                                         Özel Sevgi Diyaliz Merkezi

bottom of page